Rivuol hoogste subsidie in ISDE lijst

Subsidie voor zonneboilers

Met de subsidie voor zonneboilers ook wel InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van een zonnewarmtesysteem. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers en geldt voor zonnewarmtesystemen tot 200 m2.

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering. Deze meerjarige regeling start op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020.

Hoeveel subsidie is er?
Voor 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar.Jaarlijks wordt het bedrag opnieuw vastgesteld. De hoogte van het subsidiebedrag per zonnewarmtesysteem hangt af van de hoeveelheid warmte die de zonneboiler produceert. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten

Rivusol heeft 42 verschillende zonnewarmtesystemen op die lijst van RVO staan. Er is dus altijd wel een zonneboiler die bij u past en waarop u subsidie kunt aanvragen.

Deze lijst kun u hier vinden.
De systemen van Rivusol ontvangen de hoogste subsidies voor elke van de specifieke systemen.

Hoe werkt het?

  1. U koopt een apparaat dat in aanmerking komt voor deze subsidie.
  2. U dient vervolgens via mijn.rvo.nl de aanvraag in, uiterlijk 3 maanden nadat u de koopovereenkomst heeft gesloten.
  3. U gebruikt hiervoor de meldcode voor het door u aangeschafte systeem uit de lijst samen met de factuur.
  4. U kunt geen voorschot krijgen.
  5. De beslissing krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag. De betaling volgt maximaal 1 week na de beslissing.

Voor zonnewarmtesystemen groter dan 10 m2 (en tot 200 m2) is er geen lijst met een meldcode. Voor deze systemen moet u een individuele aanvraag indienen met alle onderliggende technische gegevens van het systeem. Rivusol kan deze aanvraag voor u doen.

Wilt u meer weten over de systemen van Rivusol en de subsidie op onze systemen neem kan contact op via info@rivusol.com of bel 040-292 84 88

terug naar het overzicht...