Het Drijvend Paviljoen

Locatie: Het Drijvend Paviljoen, Rijnhaven, Rotterdam
Installatie: Regeneratie ten behoeve van adiabatische koeling
Collectorveld: 210 vacuümbuizen
Opslag: 1000 liter
Installateur: Unica