Laat groen herstel de oplossing zijn voor de economische crisis

Door de Europese Commissie is er een herstelplan in gang gezet om de economische recessie, die veroorzaakt is door de covid-19 uitbraak, op te vangen. Het herstelplan en het daarbijbehorende economische stimuleringspakket zou het herstel van de economische toekomst in Europa moeten gaan bewerkstelligen.

Als lid van de zonnewarmtesector zijn wij ervan overtuigd dat de focus meer zou moeten liggen op een economisch herstel dat duurzaam is. Het herstelprogramma moet een focus hebben die in lijn ligt met de klimaatdoelstellingen die zijn vast gesteld in de Europese Green Deal. 

Het waarmaken van de klimaatdoelstellingen uit de Green Deal is de beste basis voor een groen herstel van de Europese economie. Dit geeft garantie voor groene groei, met vele banen en kansen voor innovatievere bedrijven en een sterkere Europese industrie. 

Als reactie hierop heeft Solar Heat Europe, de branchevereniging van de zonnewarmtesector, een ‘plegde' gepubliceerd om voor een groen, duurzaam en ecologisch economisch herstel te pleiten. Daarbij wordt er ook aangetoond dat zonnewarmte een prominentere plek zou moeten hebben in de hele energietransitie. 

Rivusol sluit zich uiteraard aan bij deze pledge, omdat wij ervan overtuigd zijn dat de toepassing van zonnewarmte een belangrijke bijdrage heeft voor het opbouwen van de Europese economie én voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. 

De pledge bestaat uit concrete acties en aanbevelingen voor zowel Europese als nationale beleidsmakers. Met daarbij de belofte van de zonnewarmtesector om bij te dragen aan het groene herstel.

De inhoud van de pledge in het kort: 

  • Concrete actiepunten vanuit de zonnewarmtesector om klimaatverandering tegen te gaan en hoe klimaatdoelstellingen behaald kunnen worden
  • Concrete voorbeelden van vraag- en aanbodstimulerende maatregelen die vanuit de overheid gehanteerd moeten worden om consumenten en bedrijven financieel te ondersteunen en te stimuleren om duurzame keuzes te maken
  • Door middel van welke maatregelen er een CO2 arme energiesector gecreëerd kan worden
  • Hoe er op dit moment al stappen gemaakt kunnen worden richting verduurzaming door middel van reeds beschikbare technologieën

Dus voor alle partijen die een aandeel willen hebben in de energietransitie: lees deze pledge! 

Lees de pledge via onderstaande link:
https://solariseheat.eu/wp-content/uploads/2020/09/pledge_nl.pdf

Als u meer over dit onderwerp wil lezen, kunt u veel informatie vinden op de website van Solar Heat Europe:
https://solariseheat.eu

terug naar het overzicht...