subsidie regeling voor zonneboilers

Op 17 december zijn in de staatscourant de details gepubliceerd van de subsidieregeling voor zonnewarmtesystemen. Deze regeling geldt zowel voor de kleinere particulieren zonnewarmtesystemen (zonneboilers) als voor grote systemen tot 200 m2 collectoroppervlak.
Voor een Rivusol systeem met 6 m2 collectoroppervlak en een 300 liter boiler kunnen consumenten ongeveer €750 subsidie ontvangen. Voor de Rivusol vacuumbuiscollectoren met 40 buizen en een 250 liter boiler zelfs €890.

Ook grotere systemen voor zwembaden, wellness centra en recreatie en sportverenigingen komen voor deze subsidie in aanmerking. Voor de grotere systemen geldt een subsidie van ongeveer €160 per m2 (apertuur) collectoroppervlak.

voor meer informatie kun u contact opnemen via: email: info@rivusol.com of telefonisch: 040-292 84 88

terug naar het overzicht...