Zonneboiler of zonnepanelen?

Als je op internet zoekt op “zonneboilers”, “zonnewarmte” of “zonne-energie”, dan krijg je vrij veel ‘hits’ met pagina’s over zonnepanelen. Zowel zonneboilers als zonnepanelen maken gebruiken van zonnecollectoren, maar er is een groot verschil in de toepassing van beide systemen. Waar zonnepanelen uitsluitend geschikt zijn voor het opwekken van elektriciteit, daar gebruik je een zonneboiler-systeem voor het verwarmen van water voor bijvoorbeeld je douche, verwarming of zwembad.

Zonneboiler zet energie om in warmte
Okay, als je je vaatwasser en wasmachine op een zonneboiler-systeem aansluit bespáár je wel op elektriciteit, maar een zonneboiler zet zonne-energie om in warmte, niet in elektriciteit. Maar wist je dat van al het energieverbruik in Europa zo’n 49% gebruikt wordt voor warmte (warm water en verwarming), en ‘slechts’ 20% voor elektriciteit? Als je dus echt een bijdrage wilt leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, dan is een systeem dat je helpt in je warmtevoorziening dus een stuk interessanter dan een systeem dat elektriciteit genereert. Zie hiervoor de grafiek van het Europees Centrum voor Nucleaire Energie (CERN) hieronder. En wist je trouwens dat zonthermische warmte wereldwijd ook veruit de grootste duurzame energiebron is?

Energieverbruik in de EU volgens de CERN: 50% van de warmte kan voorzien worden door zonthermische toepassingen.

Zonneboilers vs zonnepanelen: hoger rendement met een zonneboiler

De zonnecollectoren in een zonneboiler-systeem van Rivusol bestaan uit hoogvacuüm glazen buizen. In de markt van zonneboilers is door Kiwa en TNO aangetoond dat de Rivusol-systemen het hoogste rendement halen. En wist je dat het omzetten van zonne-energie in warmte tot vier keer zo efficiënt gebeurt als het omzetten van zonne-energie in elektriciteit? Dit betekent dus dat je met hetzelfde oppervlak aan collectoren drie tot vier keer meer energie opwekt.

Hetzelfde oppervlak aan zonnepanelen levert een kwart aan energie op.

Hetzelfde oppervlak aan Rivusol zonnecollectoren levert vier keer meer energie op dan zonnepanelen.

Opbrengst zonnepanelen: 540 kWh
Huis met (photovoltaïsche) zonnepanelen:
3 panelen van 1 x 1,64m is in totaal 5 m2 oppervlak.

Opbrengst Rivusol zonnecollectoren: 2000 kWh
Huis met Rivusol-zonnecollectoren:
30 vacuümbuizen; verbruik 175 l/dag; oppervlak is 5 m2

Zonnepanelen en zonneboiler combineren

Als geld geen probleem is, dan is de meest duurzame oplossing het combineren van een zonneboiler met zonnepanelen. De boiler gebruik je voor het verwarmen van je water en huis en de panelen gebruik je dan voor het opwekken van elektriciteit. Je afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt dan aanzienlijk lager.

Zonneboiler kopen

Indien je echter een keuze tussen zonnepanelen en een zonneboiler maakt, houd dan in je achterhoofd dat:

  • niet alleen de aanschafkosten van een zonneboiler een stuk lager liggen,
  • maar dat het ook tot vier keer meer energie oplevert in de vorm van warmte.

    En zoals onderzoek van het Europees Centrum voor Nucleaire Energie (CERN) aantoont, is het aandeel dat warmte heeft in ons energieverbruik bijna twee-en-een-half keer groter dan het aandeel dat elektriciteit heeft.

Als je duurzaamheid nastreeft, dan zal duidelijk zijn dat de keuze voor een zonneboiler een stuk milieu-ontlastender is dan de keuze voor zonnepanelen.