Camping de Heide in De Haan

Locatie: Camping de Heide in De Haan
Installatie: Sanitair water
Collectorveld: 120 vacuümbuizen
Opslag: 1000 liter
Installateur: Marc Decherf en Kris Meeze
Website: www.marcdecherf.be